STARSZY MECHANIK - HORYZONT II

Stanowisko: STARSZY MECHANIK

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Statek HORYZONT II

 

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

- książeczka żeglarska

- aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia

- dyplom zawodowy starszego mechanika

- świadectwa – przeszkolenia:

  • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
  • udzielanie pierwszej pomocy
  • indywidualne techniki ratunkowe
  • ochrona przeciwpożarowa stopnia wyższego
  • dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
  • znajomość międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom (KODEKS ISM)
  • dowodzenie siłownią okrętową
  • świadectwo ratownika

Dodatkowe informacje:

- marynarska umowa o pracę na czas określony

 

Przewidywana data zatrudnienia: marzec/kwiecień 2024 r.

 

Dokumenty: CV należy przesłać na adres: rekrutacjaatpraca.umg.edu.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 29.02.2024 r. 

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych  kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski i Praktyk Morskich
30.01.2024