Adiunkt – Wydział Mechaniczny – pełen etat

DZIEKAN

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko: adiunkta

w  Katedrze Siłowni Okrętowych

w zakresie przedmiotowym: siłownie okrętowe, maszyny i urządzenia pomocnicze

Wymagane jest posiadanie  stopnia naukowego doktora nauk technicznych w specjalności: siłownie okrętowe, maszyny i urządzenia pomocnicze.

Kandydaci powinni złożyć:

- podanie ,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy + fotografie

- oryginalny dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje,

- informacje o przebiegu pracy zawodowej.

 

Termin składania wniosków:  do  08 lutego 2016r.

Termin zakończenia konkursu:  09 lutego 2016r.

 

Dokumenty konkursowe należy składać w Katedrze Siłowni Okrętowych AMG w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58)621-70-41 w. 322 lub (58) 6901322  p. A-226

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rafał Pawletko
04.12.2015