Asystent w Katedrze Transportu i Logistyki na Wydziale Nawigacyjnym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
ogłasza
KONKURSU NA STANOWISKO AYSTENTA
w Katedrze Transportu i Logistyki

Od kandydata na stanowisko asystenta wymaga się:

  • posiadania stopnia magistra inż. w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie transportu,
  • znajomości zagadnień z zakresu budowy i eksploatacji obiektów transportu morskiego (portów morskich, terminali portowych, budowli hydrotechnicznych), portów lotniczych oraz obiektów transportu lądowego (stacji kolejowych, terminali intermodalnych, centrów logistycznych),
  • predyspozycji do pracy dydaktycznej,
  • zdolności organizacyjnych,
  • biegłej znajomości języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

  • podania o zatrudnienie,
  • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
  • życiorysu,
  • kwestionariusza osobowego.

Na adres:
Akademia Morska w Gdyni
Katedra Transportu i Logistyki
Ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
(tel. 58 69 01 838)

Termin zamknięcia konkursu upływa: 08.01.2016 r.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
07.12.2015