Starszy wykładowca w Katedrze Eksploatacji Statku na Wydziale Nawigacyjnym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO
STARSZEGO WYKŁADOWCY

w Katedrze Eksploatacji Statku

Od kandydata na stanowisko starszego wykładowcy wymaga się:

  • posiadania dyplomu magistra inżyniera uczelni morskiej,
  • posiadania dyplomu kapitana żeglugi wielkiej,
  • predyspozycji do pracy dydaktycznej,
  • predyspozycji do pracy naukowej,
  • znajomości języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

  • podanie o zatrudnienie,
  • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
  • życiorysu,
  • kwestionariusza osobowego

Na adres:
Akademia Morska
Katedra Eksploatacji Statku
Al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia
(tel. 58 69 01 158)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 19.01.2016 r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
29.12.2015