Pomocniczy pracownik obsługi – Studencki Dom Marynarza nr 2 – pełen etat

Wymagania:

- dokładność;

- dyspozycyjność;

- mile widziane ogólne doświadczenie w sprzątaniu.

Przewidywana data zatrudnienia: luty 2016r.

Dokumenty: CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w SDM 2 ul. Sędzickiego 19 lub przesłać na adres sdm2atam.gdynia.pl  w terminie do 19.02.2016 roku.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kierownik Działu Domów Studenckich
20.01.2016