Asystent w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku asystenta w Katedrze Automatyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni, z tytułem zawodowym magistra inżyniera, absolwenta kierunku technicznego, ze znajomością techniki mikroprocesorowej, sterowników programowalnych i wizualizacji procesów sterowania. Dodatkowym, istotnym atutem będzie, co najmniej roczne, doświadczenie w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres 1 roku z możliwością przedłużenia tego okresu zatrudnienia.

W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz w Statucie AMG.

Warunki konkursu:

  1. wymagany tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie elektrotechniki lub pokrewny
  2. podjęcie pracy na pełnym etacie w AMG, która będzie podstawowym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  5. oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w AMG, jako podstawowym miejscu pracy

Termin składania wniosków: do 10 czerwca 2016 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2016 r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256A, C257, tel. 58-621-99-38, 58-690-16-51

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Teresa Ziniak
20.01.2016