Archiwum: Adiunkt w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko adiunkta w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku adiunkta w Katedrze Automatyki Okrętowej ze stopniem naukowym doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika. Od kandydata wymaga się wiedzy z zakresu energoelektroniki i elektroniki, wymagane jest doświadczenie w pracy dydaktycznej.

W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz w Statucie AMG.

Warunki konkursu:

  1. wymagany stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika.
  2. podjęcie pracy na pełnym etacie w AMG, która będzie podstawowym miejscem pracy.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. podanie
  2. życiorys
  3. kwestionariusz osobowy
  4. odpis dyplomu doktora nauk technicznych
  5. oświadczenia o podjęciu pracy na pełnym etacie w AMG, jako podstawowym miejscu pracy.

Termin składania wniosków: do 05 lutego 2016 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 lutego 2016 r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256A, C257, tel. 58-621-99-38, 58-690-16-51

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Teresa Ziniak
20.01.2016