Asystent w Katedrze Podstaw Techniki na Wydziale Mechanicznym

                       Gdynia, 25.01.2016r.

DZIEKAN

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA

KONKURS

na stanowisko: asystenta

w  Katedrze Podstaw Techniki

w zakresie przedmiotowym: mechanika techniczna, PKM, grafika inżynierska, wytrzymałość materiałów

Wymagane jest posiadanie  tytułu zawodowego magistra inżyniera z zakresu budowy i eksploatacji maszyn.

Kandydaci powinni złożyć:

- podanie ,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy + fotografie

- oryginalny dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje,

- informacje o przebiegu pracy zawodowej.

 

Termin składania wniosków:  do  12  lutego 2016r.

Termin zakończenia konkursu:  16 lutego 2016r.

 

Dokumenty konkursowe należy składać w Katedrze Podstaw Techniki AMG w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58)621-70-41 w. 331 lub (58) 6901331 p. A-208

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rafał Pawletko
29.01.2016