Starszy referent - Studencki Dom Marynarza nr 2 – pełen etat

Wymagania:

- minimum średnie wykształcenie oraz 4 letni staż pracy;

- dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);

- umiejętność obsługi kasy fiskalnej;

- doświadczenie w pracy w branży hotelowej mile widziane;

- podstawowa znajomość języka angielskiego;

- umiejętności interpersonalne.

Przewidywana data zatrudnienia: luty 2016r.

Dokumenty: CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w Studenckim Domu Marynarza nr 2 lub na e-mail: sdm2atam.gdynia.pl do dnia 08.02.2016 roku.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kanclerz AMG
02.02.2016