Pomocniczy pracownik obsługi - Administracja Obiektu nr 2 - pełen etat

Wymagane:

- Zdolności manualne;

- Wykształcenie minimum zasadnicze;

- Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Przewidywana data zatrudnienia: marzec 2016r.

Dodatkowe informacje: umiejętność pracy w grupie, sumienność, dokładność, dyżur weekendowy (sporadycznie).

Dokumenty: CV, podanie o zatrudnienie, kserokopia świadectwa szkolnego, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w Administracji Obiektu nr 2, pok. nr 137 przy Al. Jana Pawła II/3   w dni robocze w godz. 09:00-13:00 do 22.02.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kierownik Administracji Obiektu nr 2
15.02.2016