Samodzielny referent - Akademicki Dom Marynarza - pełen etat

Wymagania:

- minimum średnie wykształcenie oraz 4 letni staż pracy;

- dobra znajomość pakietu MS Office;

- umiejętność obsługi kasy fiskalnej.

Przewidywana data zatrudnienia: marzec 2016r.

Dokumenty: CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135)" należy składać w sdmatpraca.am.gdynia.pl w terminie do 27.02.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kanclerz AMG
22.02.2016