LEKARZ na statek szkoleniowy DAR MŁODZIEŻY, pełen etat

Rejon pływania: Sete (Francja) - Horta (Azory) - Antwerpia (Belgia) - Hamburg (Niemcy) – Gdynia – Bremerhaven (Niemcy) – Gdynia – Szczecin – Kiel (Niemcy) – Delfzijl (Holandia) – Antwerpia

(Belgia) – Brest (Francja) – Lizbona (Portugalia) – Cadiz (Hiszpania) – Rostock (Niemcy) – Blyth (Wielka Brytania) – Goteborg (Szwecja) – Gdynia.

Wymagania konieczne:

  • Dyplom lek. med. i prawo wykonywania zawodu lekarza.

Wymagania dodatkowe:

  • Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia;
  • Świadectwo Przeszkolenia w Zakresie Bezpieczeństwa (Basic Safety Certificate);
  • Świadectwo Przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku;
  • Książeczka żeglarska.

Przewidywana data zatrudnienia: 26 marca 2016 roku

Dokumenty: CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać na adres armatoratam.gdynia.pl w terminie do 15.03.2016 roku.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
08.03.2016