Starszy portier - Administracja Obiektu nr 2 - 3/4 etatu

Wymagania:

- sprawność fizyczna

- min. wykształcenie zasadnicze

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Przewidywana data zatrudnienia: kwiecień 2016r.

Dodatkowe informacje: umiejętność pracy w zespole, sumienność, dyspozycyjność, praca zmianowa, dyżury w święta i w weekendy.

Dokumenty: CV,  podanie o zatrudnienie, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w Administracji Obiektu nr 2, pok. nr 137 przy Al. Jana Pawła II/3   w dni robocze w godz. 09:00-13:00 do dnia 23.03.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kierownik Administracji Obiektu nr 2
08.03.2016