Starszy wykładowca w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej ze stopniem naukowym doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, ze znajomością aparatów elektrycznych a zwłaszcza elektroenergetyki okrętowej w zakresie niskich i wysokich napięć.

Wymagania: 

  •  doświadczenie zawodowe i dydaktyczne, 
  •  posiadanie dyplomu elektroautomatyka okrętowego będzie dodatkowym atutem.

W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz w Statucie AMG.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. podanie,
  2. życiorys,
  3. kopię dyplomu doktorskiego,
  4. opis dorobku dydaktycznego i zawodowego wraz z wykazem publikacji,
  5. kopię dyplomu elektroautomatyka okrętowego w przypadku jego posiadania,
  6. oświadczenia o podjęciu pracy na pełnym etacie w AMG, jako podstawowym miejscu pracy.

Termin składania wniosków: do 10 czerwca 2016 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 czerwca 2016 r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256, C-257, tel. 58-55-86-681

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T. Ziniak
09.03.2016