Cieśla/żaglomistrz

Akademia Morska w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko:

cieśli/żaglomistrza na statku „Dar Młodzieży”.

Przewidywana data zatrudnienia: 18.03.2016 r.


Wymagania:

Wymagania dodatkowe:

  • świadectwo marynarza;
  • doświadczenie na stanowisku żaglomistrza/cieśli;
  • aktualne Międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia;
  • świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa (Basic Safety Certificate);
  • świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochorny statku;
  • świadectwo ratownika;
  • książeczka żeglarska.

 

Dokumenty: CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać na adres armatoratam.gdynia.pl

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
11.03.2016