Oficer wachtowy na Darze Młodzieży

Akademia Morska w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko oficera wachotowego na statku szkolnym "Dar Młodzieży".

Wymagania:

  • dyplom Oficera Wachtowego,
  • doświadczenie na stanowisku Oficera Wachtowego,
  • aktualne międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia wraz z orzeczeniem epidemiologicznym,
  • świadectwo przeszkolenia: w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, ratownika, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medyczej, świadectwo ogólne operatora GMDSS i świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony statku

 

Przewidywana data zatrudnienia: 15.09.2016 (na zastępstwo) 

 

Dodatkowe informacje: Aplikację (CV  i  list motywacyjny), podanie o zatrudnienie oraz oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135)" prosimy przesyłać w terminie do 01.09.2016r. na adres  armatoratam.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
24.08.2016