Adiunkt w Katedrze Transportu i Logistyki na Wydziale Nawigacyjnym AMG

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
ogłasza 
konkurs na stanowisko adiunkta 
w Katedrze Transportu i Logistyki 

Od kandydata na stanowisko adiunkta wymaga się: 

  • Kandydat powinien posiadać stopnień dr nauk technicznych.
  • Kandydat powinien posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia wykładów z zakresu technicznych zagadnień transportu oraz logistyki, jak również budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń transportowych, a w szczególności: 
  1. technologii informacyjnych i komunikacyjnych w transporcie i logistyce
  2. modelowanie procesów i systemów transportowych oraz logistycznych
  3. zastosowanie innowacyjnych technologii w transporcie.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie: 

  • podania o zatrudnienie do Akademii Morskiej w Gdyni,
  • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
  • życiorysu,
  • kwestionariusza osobowego.

Na adres:
Akademia Morska
Katedra Transportu i Logistyki
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia 
(tel. 58 69 01 838) 

Termin składania ofert: 05.09.2016 r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
21.04.2016