Asystent w Katedrze Transportu i Logistyki na Wydziale Nawigacyjnym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
ogłasza 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA 
w Katedrze Transportu i Logistyki 

Od kandydata na stanowisko asystenta wymaga się: 

  • posiadania dyplomu mgr inż., 
  • predyspozycji do pracy dydaktycznej,
  • znajomości języka angielskiego,
  • biegłej znajomości obsługi pakietu aplikacji biurowych (MS Office),
  • wiedzy z zakresu technicznych zagadnień transportu oraz logistyki, jak również budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń transportowych oraz zastosowania innowacyjnych technologii w transporcie.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie: 

  • podania o zatrudnienie do Akademii Morskiej w Gdyni,
  • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
  • życiorysu,
  • kwestionariusza osobowego.

Na adres: Akademia Morska
Katedra Transportu i Logistyki
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia 
(tel. 58 69 01 838) 

Termin składania ofert: 05.09.2016 r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
21.04.2016