Starszy wykładowca w Katedrze Siłowni Okrętowych na Wydziale Mechanicznym AMG

DZIEKAN

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko: starszego wykładowcy

w  Katedrze Siłowni Okrętowych

w zakresie przedmiotowym: siłownie okrętowe

 

Wymagania dla kandydatów zgodne z § 81 pkt. 9. Statutu Akademii Morskiej w Gdyni.

Kandydaci powinni złożyć:

- podanie ,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy + fotografie

- oryginalny dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje,

- informacje o przebiegu pracy zawodowej.

Termin składania wniosków:  do 16.06. 2016r.

Termin zakończenia konkursu:  17.06. 2016r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Katedrze Siłowni Okrętowych AMG w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58)621-70-41 w. 322 lub (58) 6901322  p. A-226

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rafał Pawletko
29.04.2016