Adiunkt w Katedrze Siłowni Okrętowych na Wydziale Mechanicznym AMG

DZIEKAN

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko: adiunkta

w  Katedrze Siłowni Okrętowych

w zakresie przedmiotowym: siłownie okrętowe

 

Wymagane jest posiadanie  stopnia naukowego doktora nauk technicznych w specjalności: siłownie okrętowe, maszyny i urządzenia pomocnicze.

Kandydaci powinni złożyć:

- podanie ,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy + fotografie

- oryginalny dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje,

- informacje o przebiegu pracy zawodowej.

Termin składania wniosków:  do  06 .09. 2016r.

Termin zakończenia konkursu:  13.09. 2016r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Katedrze Siłowni Okrętowych AMG w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58)621-70-41 w. 322 lub (58) 6901322  p. A-226

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rafał Pawletko
29.04.2016