Bosman

 

Akademia Morska w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko bosmana na statku szkolnym "Dar Młodzieży".

 

Wymagania:

-  świadectwo starszego marynarza (AB);

- doświadczenie na stanowisku starszego marynarza;

- książeczka żeglarska;

-   aktualne międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia oraz orzeczenie epidemiologiczne;

-   świadectwo ratownika;

-   świadectwa - przeszkolenia: indywidualne techniki ratunkowe,  ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony statku.

 

Przewidywana data zatrudnienia: 01.07.2016 r.

 

Dodatkowe informacje: Aplikację (CV  i  list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres mailowy armatoratam.gdynia.pl ( )podając w tytule nazwę stanowiska.

Prosimy o umieszczenie klauzuli na przesłanych dokumentach "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135)".

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
06.05.2016