Wykładowca w Katedrze Transportu i Logistyki na Wydziale Nawigacyjnym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
ogłasza 
KONKURS NA STANOWISKO WYKŁADOWCY
w Katedrze Transportu i Logistyki

Od kandydata na stanowisko wykładowcy wymaga się:

 • posiadania dyplomu mgr inż.,
 • wykształcenia wyższego technicznego, specjalność Budownictwo wodne i morskie,
 • co najmniej 8 lat stażu pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym w uczelni wyższej,
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • bardzo dobrej znajomości programów graficznych Auto CAD oraz SURFER,
 • bardzo dobrej znajomości języka programowania FORTRAN,
 • znajomości jęz. angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań naukowych.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie: 

 • podania o pracę na stanowisku wykładowcy Akademii Morskiej w Gdyni,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia,
 • listę dotychczasowych publikacji naukowych,
 • życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy.

Na adres:
Akademia Morska
Katedra Transportu i Logistyki
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia 
(tel. 58 69 01 838) 
Termin składania ofert: 21.06.2016 r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
19.05.2016