Marynarz na statku szkolnym sbs "HORYZONT II"

Stanowisko: Marynarz, 2 etaty

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wymagania kwalifikacyjne, Wykształcenie, Praktyka

  • Świadectwo Marynarza Wachtowego (OS),
  • Doświadczenie na stanowisko Marynarza Wachtowego (OS),
  • Książeczka żeglarska,
  • Aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia
  • Orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • Świadectwo Przeszkolenia w Zakresie Bezpieczeństwa (Basic Safety Certificate)
  • Świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkam w zakresie ochrony statku,

Przewidywana data zatrudnienia: 15 czerwca 2016 roku

Aplikację (CV  i  list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres mailowy armatoratam.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska.

Prosimy o umieszczenie klauzuli na przesłanych dokumentach "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U.2014, poz. 1182)".

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kierownik Działu Armatorskiego
25.05.2016