Z-ca kierownika Działu Zaopatrzenia i Transportu - pełen etat

Wymagania:

- znajomość specyfikacji pracy w dziale zaopatrzenia,

- praca z komputerem,

- biegła znajomość pakietu Ms Office;

- wykształcenie wyższe i min. 5 lat stażu pracy w tym 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

- prawo jazdy kategorii B.

Przewidywana data zatrudnienia: 01.07.2016r.

Dodatkowe informacje: 

Znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych (dane wyjściowe), umiejętność prowadzenia analizy rynku z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (Internet).

Dokumenty: CV,  podanie o zatrudnienie oraz  oświadczenie "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135)" należy składać w Dziale Kadr i Płac pokój F-26  lub na e-mail: sdmatpraca.am.gdynia.pl do dnia 14.06.2016r.

 Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Zastępca Kanclerza AMG
01.06.2016