KAPITAN na statku szkolnym sbs "HORYZONT II"

Stanowisko: Kapitan

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wymagania kwalifikacyjne, Wykształcenie, Praktyka:

- dyplom Kpt.ż.w

- doświadczenie na stanowisku kapitana w żegludze dalekomorskiej

- aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia

- aktualne certyfikaty i świadectwa

Przewidywana data zatrudnienia: od 29 sierpnia 2016r. do 02 października 2016r.

Dodatkowe informacje 

Aplikację (CV  i  list motywacyjny) prosimy przesyłać do dnia 19 sierpnia 2016r. na adres mailowy armatoratam.gdynia.pl podając
w tytule nazwę stanowiska.

Prosimy o umieszczenie klauzuli na przesłanych dokumentach "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135)".

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
07.06.2016