I Oficer Wachtowy na statu szkolnym "Dar Młodzieży"

Stanowisko: I Oficer Wachtowy

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wymagania kwalifikacyjne, Wykształcenie, Praktyka

- dyplom oficera wachtowego

- doświadczenie na stanowisku I oficera wachtowego

- książeczka żeglarska

- Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia

- orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych

- Świadectwo przeszkolenia Indywidualne Techniki Ratunkowe

- Świadectwo Ratownika

- Świadectwo przeszkolenia p.poż wyższe

- Świadectwo przeszkolenia – pierwsza pomoc medyczna

- Świadectwo przeszkolenia – bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

- Świadectwo Obserwatora Radarowego i ARPA

- Świadectwo GMDSS

- Świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony statku

 

Przewidywana data zatrudnienia: 3 lipca 2016r.

Dokumenty

Aplikację (CV  i  list motywacyjny), podanie o zatrudnienie oraz oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135)" prosimy przesyłać w terminie do 24.06.2016r. na adres  armatoratam.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
13.06.2016