Steward na statku szkolnym "Dar Młodzieży"

Stanowisko: Steward

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wymagania kwalifikacyjne, Wykształcenie, Praktyka

- książeczka żeglarska

- aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia

- aktualna książeczka SANEPID

- orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych

- Świadectwo Przeszkolenia w Zakresie Bezpieczeństwa (Basic Safety Certificate)

- Świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony statku

Przewidywana data zatrudnienia: 29 sierpnia 2016r.

Dokumenty

Aplikację (CV  i  list motywacyjny), podanie o zatrudnienie oraz oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135)" prosimy przesyłać w terminie do 23 sierpnia 2016r. na adres  armatoratam.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
11.08.2016