Profesor zwyczajny w Katedrze Nawigacji na Wydziale Nawigacyjnym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

ogłasza 

KONKURS NA STANOWISKO
PROFESORA ZWYCZAJNEGO
W KATEDRZE NAWIGACJI

Od kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego wymaga się:

  • posiadania tytułu naukowego profesora nauk technicznych w dyscyplinie transport,
  • posiadania dyplomu kapitana żeglugi wielkiej,
  • predyspozycji do pracy dydaktycznej, 
  • predyspozycji do pracy naukowej,
  • znajomości języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

  • podania o zatrudnienie do Akademii Morskiej w Gdyni,
  • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
  • życiorysu,
  • kwestionariusza osobowego

Na adres:
Akademia Morska
Katedra Nawigacji
Al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia 
(tel. 58 55 86 136)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem  22.06.2016 r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
13.06.2016