STARSZY OFICER MECHANIK na statku szkolnym "Dar Młodzieży"

Stanowisko: Starszy Oficer Mechanik

Wymiar czasu pracy: Pełny etat 

Jednostka/komórka organizacyjna: statek szkolny „Dar Młodzieży”

Wymagania kwalifikacyjne/Wykształcenie/Praktyka    

- Dyplom Starszego Oficera Mechanika na statkach o mocy maszyn     od 750 do 3000 kW,

- co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Starszego Oficera Mechanika,

- książeczka żeglarska,

- Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia,

- orzeczenie do celów sanitarno- epidemiologicznych,

- Świadectwo przeszkolenia Indywidualne Techniki Ratunkowe,

- Świadectwo Ratownika,

- Świadectwo przeszkolenia p.poż- wyższe,

- Świadectwo przeszkolenia – pierwsza pomoc medyczna,

- Świadectwo przeszkolenia – bezpieczeństwo własne 
   i odpowiedzialność wspólna,

- Świadectwo przeszkolenia ze znajomości ISM Code,

- Świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi  
  obowiązkami w zakresie ochrony statku.

Przewidywana data zatrudnienia: 17 sierpnia 2016r.

DOKUMENTY
    

Dokumenty: CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać na adres armatoratam.gdynia.pl w terminie do 5 sierpnia 2016 roku.


Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
22.06.2016