Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych - pełen etat

Wymagania:

- wykształcenie wyższe, preferowane: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne;

- co najmniej 3 letni staż pracy;

- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych zarówno w teorii jak i praktyce;

- umiejętność pracy w zespole pod presją czasu;

- samodzielność i dobra organizacja pracy;

- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych.

Przewidyawana data zatrudnienia: 15.07.2016r.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

znajomość specyfiki pracy na uczelni wyższej;

- doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej;

- biegłość w obsłudze programu ProPublico.

 

Dokumenty:  list motywacyjny, CV raz oświadczenie "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U.2014, poz. 1182)" należy składać w Dziale Kadr i Płac  Akademii Morskiej w Gdyni, pok. F-26 lub elektronicznie na adres: kadryrekatam.gdynia.pl  do dnia 07.07.2016r.  Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kanclerz AMG
28.06.2016