Asystent w Katedrze Podstaw Techniki na Wydziale Mechanicznym AMG

DZIEKAN

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA

KONKURS

na stanowisko: asystenta

w  Katedrze Podstaw Techniki

w zakresie przedmiotowym: mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn

 

Wymagane jest posiadanie  tytułu zawodowego magistra inżyniera z zakresu budowy i eksploatacji maszyn.

Kandydat powinien posiadać predyspozycje do pracy naukowej w zakresie prac badawczych prowadzonych przez Katedrę.

 

Kandydaci powinni złożyć:

- podanie ,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy + fotografie

- oryginalny dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje,

- informacje o przebiegu pracy zawodowej.

 

Termin składania wniosków:  do  06.09. 2016r.

Termin zakończenia konkursu:  13.09. 2016r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Katedrze Podstaw Techniki AMG w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58)621-70-41 w. 331 lub (58) 5586331 p. A-20

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rafał Pawletko
04.07.2016