Asystent w Katedrze Siłowni Okrętowych na Wydziale Mechanicznym AMG

DZIEKAN

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA

KONKURS

na stanowisko: asystenta

w  Katedrze Siłowni Okrętowych

w zakresie przedmiotowym: siłownie okrętowe

Wymagane jest posiadanie  tytułu zawodowego magistra inżyniera z zakresu budowy i eksploatacji maszyn.

 

Kandydaci powinni złożyć:

- podanie ,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy + fotografie

- oryginalny dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje,

- informacje o przebiegu pracy zawodowej.

 

Termin składania wniosków:  do  15.09. 2016r.

Termin zakończenia konkursu:  16.09. 2016r.

 

Dokumenty konkursowe należy składać w Katedrze Siłowni Okrętowych AMG w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58)621-70-41 w. 322 lub (58) 5586322 p. A-226

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rafał Pawletko
04.07.2016