Asystent w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów na Wydziale Mechanicznym AMG

DZIEKAN

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA

KONKURS

na stanowisko: asystenta

w  Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów

w specjalności: technologia wytwarzania i napraw

Wymagane jest posiadanie  tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera z zakresu budowy i eksploatacji maszyn.

 

Kandydaci powinni złożyć:

- podanie ,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy + fotografie

- oryginalny dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje,

- informacje o przebiegu pracy zawodowej.

 

Termin składania wniosków:  do  09  września 2016r.

Termin zakończenia konkursu:  19  września 2016r.

 

Dokumenty konkursowe należy składać w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów AMG w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58)621-70-41 w. 432 lub (58) 5586432 p. A-236

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rafał Pawletko
04.07.2016