Starszy specjalista - Katedra Fizyki - pełen etat

Wymagania:

- wykształcenie wyższe w zakresie fizyki;

- 5 lat praktyki.

Przewidyawna data zatrudnienia: 01.08.2016r.

Dokumenty: CV, list motywacyjny, odpis dyplomu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w sekretariacie Katedry Fizyki,  pok. 118, bud. C Akademii Morskiej ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia w terminie do 15.07.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dziekan Wydziału Mechanicznego
08.07.2016