Adiunkt w Katedrze Matematyki na Wydziale Nawigacyjnym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
ogłasza 
KONKURS NA STANOWISKO
ADIUNKTA
W KATEDRZE MATEMATYKI

Od kandydata na stanowisko adiunkta wymaga się:

  • posiadania stopnia naukowego doktora,
  • predyspozycji do pracy dydaktycznej, 
  • predyspozycji do pracy naukowej,
  • znajomości języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

  • podania o zatrudnienie do Akademii Morskiej w Gdyni,
  • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
  • życiorysu,
  • kwestionariusza osobowego

Na adres:
Akademia Morska
Katedra Matematyki
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia 
tel. (58) 55 86 233

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 19.09.2016 r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
11.07.2016