Asystent w Katedrze Geodezji i Oceanografii Statku na Wydziale Nawigacyjnym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
ogłasza 
KONKURS NA STANOWISKO
ASYSTENTA
w Katedrze Geodezji i Oceanografii

Od kandydata na stanowisko asystenta wymaga się:

  • posiadania dyplomu magistra inżyniera w zakresie geodezji i kartografii,
  • predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowej w obszarze Systemów Informacji Przestrzennej oraz pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
  • praktyki zawodowej w zakresie realizacji pomiarów geodezyjnych, 
  • znajomości języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

  • podania o zatrudnienie,
  • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
  • aktualnego dorobku naukowego,
  • życiorysu,
  • kwestionariusza osobowego.

Na adres:
Akademia Morska
Katedra Geodezji i Oceanografii
ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia 
(tel. 58 5586810)

Termin zamknięcia konkursu upływa 19.09.2016

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
11.07.2016