Profesor nadzwyczajny w Katedrze Eksploatacji Statku na Wydziale Nawigacyjnym AMG

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
ogłasza 
KONKURS NA STANOWISKO
PROFESORA NADZWYCZAJNEGO
W KATEDRZE EKSPLOATACJI STATKU

Od kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego wymaga się:

  • posiadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych,
  • posiadania dyplomu kapitana żeglugi wielkiej,
  • predyspozycji do pracy dydaktycznej, 
  • predyspozycji do pracy naukowej,
  • znajomości języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

  • podania o zatrudnienie do Akademii Morskiej w Gdyni,
  • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
  • życiorysu,
  • kwestionariusza osobowego

Na adres:
Akademia Morska
Katedra Eksploatacji Statku
Al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia 
tel. (58) 55 86 158

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 19.09.2016 r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
11.07.2016