Pielęgniarz na statek szkolny "Dar Młodzieży"

Stanowisko: Pielęgniarz

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wymagania kwalifikacyjne, Wykształcenie, Praktyka:

- dyplomowany pielęgniarz/pielęgniarka + prawo wyk. zawodu

  lub

- dyplomowany ratownik medyczny

  lub

- osoba, która ukończyła Kurs Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Medycznej i kursy medyczne I-III stopnia wg. STCW

- książeczka żeglarska

- Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia

- orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych

- Świadectwo przeszkolenia w zakresie Bezpieczeństwa   (Basic Safety Certificate)

- Świadectwo przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku

 

Przewidywana data zatrudnienia: 17 sierpnia 2016r.

Dokumenty

Aplikację (CV  i  list motywacyjny), podanie o zatrudnienie oraz oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135)" prosimy przesyłać w terminie do 31.07.2016r. na adres  armatoratam.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
12.07.2016