Referent recepcjonista - Administracja Obiektu nr 2 - 1/2 etat

Wymagania:

- umiejętność wykonywania zadań na danym stanowisku,

- umiejętność współpracy w grupie,

- umiejętność obsługi klientów,

- umiejętność obsługi kasy fiskalnej, 

- uczciwość, sumienność, punktualność, 

- wykształcenie minimum  średnie,

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Przewidywana data zatrudnienia: 29.08.2016r.

Dodatkowe informacje: praca zmianowa na Pływalni Krytej w dni robocze, soboty , niedziele i święta.

Dokumenty: list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135)" należy składać w Administracji Obiektu nr 2, pok. nr 137 przy Al. Jana Pawła II/3   w dni robocze do dnia 22.08.2016r.  w godz. 09:00-13:00

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kierownik Administracji Obiektu nr 2
08.08.2016