Specjalista ds. praktyk - Dział Armatorski - 1/1 etatu

Wymagania:

- wykształcenie wyższe;

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

- biegła obsługa komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych;

-umiejętność pracy w zespole;

-zdolności organizacyjne;

-zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu;

-otwartość, kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność.

Przewidywana data zatrudnienia: 01.09.2016r. 

Dokumenty: CV, list motywacyjny, odpis dyplomu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) prosimy przesyłać na adres mailowy: armatoratam.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska w terminie do 18.08.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kierownik Działu Armatorskiego
10.08.2016