Główny Specjalista ds. aparatury

Stanowisko: Główny Specjalista ds. aparatury

wymiar czasu pracy: pełen etat

jednostka/komórka organizacyjna: zespół ds. aparatury

wymagania kwalifikacyjne/wykształcenie/praktyka:

- znajomość zagadnień związanych z aparaturą, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, w zakresie zamówień,

  przetargów, zakupów i nadzoru nad ich eksploatacją,

- znajomość technologii IT w zakresie związanym z gospodarką aparaturową i infrastrukturą informatyczną uczelni,

- znajomość języka angielskiego,

- wykształcenie wyższe (preferowane techniczne),

- 3-letnie doświadczenie na stanowiskach o podobnym profilu.

 

Dokumenty: CV, list motywacyjny, odpis dyplomu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w Prorektoracie ds. Nauki AMG (ul. Morska 81-87, bud. B, pok107) lub na adres e-mail: pror1atam.gdynia.pl w terminie do 12.09.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Prorektor ds. Nauki AMG
02.09.2016