SEKRETARKA PROREKTORA - DZIAŁ ARMATORSKI - PEŁEN ETAT

Wymagania: 

- Wykształcenie wyższe;

- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

- Biegła obsługa komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych;

- Umiejętność pracy w zespole;

- Zdolności organizacyjne i interpersonalne;

- Zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu;

- Otwartość, kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność.

Przewidywana data zatrudnienia: 20.09.2016r.

Dokumenty: CV,  podanie o zatrudnienie oraz oświadczenie "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135)" należy składać na e-mail: armatoratam.gdynia.pl do dnia 15.09.2016r. podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Prorektor ds. Morskich
09.09.2016