Pracownik gospodarczy - szatniarz w Administracji Obiektu nr 2 – 2 osoby

Wymagania:

- Wykształcenie minimum średnie;

- Uczciwość, sumienność, punktualność;

- Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

- Umiejętność pracy w zespole;

- Dyspozycyjność;

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Przewidywana data zatrudnienia: 26.09.2016r.

Dodatkowe informacje: Dyżury w sobotę, praca zmianowa

Dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w Administracji Obiektu nr 2 pok. 137 Al. Jana Pawła II/3 w dni robocze w godzinach 09.00 – 13.00 do dnia 16.09.2016 roku.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kierownik Administracji Obiektu nr 2
09.09.2016