specjalista -ZUSK pełen etat

Wymagania:

- wykształcenie wyższe informatyczne,

- minimum 3 letnie doświadczeni na podobnym stanowisku,

- znajomość budowy komputera, umiejętność diagnozowania uszkodzeń,

- podstawa znajomość zagadnień elektrycznych i elektronicznych,

- znajomość zagadnień związanych z budową i konfiguracją sieci WLAN/VLAN/LAN,

- administracja systemami opartymi na Windows Server, Vista, 7, 8, 10 oraz Linux, BSD

- administracja systemami baz danych MySQL, MS SQL,

- bardzo dobra znajomość pakietów biurowych MS-Office, LibreOffice;

- umiejętność programowania w językach skryptowych: Python, bash, PowerShell.

Informacje dodatkowe:

-administrowanie systemami informatycznymi wykorzystywanymi w uczelni wyższej,

-administrowanie wewnętrzną, wydzieloną siecią komputerową,

-wykonywanie instalacji oraz wdrażanie zmian oraz nowych wersji oprogramowania,

-udział w prowadzonych projektach IT,

-branie udziału w przygotowywaniach założeń i w postępowaniach przetargowych wg prawa o zamówieniach publicznych, w związku z prowadzoną działalnością,

-współpraca z dostawcami zewnętrznymi,

-przygotowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań w ramach istniejącej infrastruktury IT.

-rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie pracy systemów IT, obsługa sytuacji awaryjnych.

Przewidywana data zatrudnienia: 22.09.2016r.

Dokumenty: list motywacyjny, CV oraz oświadczenie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać na e-mail: pror1atam.gdynia.pl w terminie do 17.09.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Prorektor ds Nauki
12.09.2016