Z-ca Kwestora - Kwestura - pełen etat

Wymagania:

Podstawowe:

  • Wykształcenie wyższe;
  • 6 lat doświadczenia w księgowości, w tym dwa lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
  • Doświadczenie pracy na systemach klasy ERP;
  • Znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie;

 

Mile widziane:

  • Doświadczenie w systemach EOD (elektronicznego obiegu dokumentów);
  • Doświadczenie pracy w systemie Simple.ERP
  • Znajomość kadr i płac;
  • Kursy i szkolenia zawodowe w zakresie księgowości, podatków, kadr i płac;
  • Doświadczenie w pracy na Uczelni.

Przewidywana data zatrudnienia: 01.10.2016r.

Dokumenty: CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w pokoju F-26 lub na adres mailowy: administracjaatpraca.am.gdynia.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 22.09.2016 roku.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Rektor AMG
16.09.2016