Samodzielny księgowy - Kwestura - pełen etat

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (ew. studentka ostatniego roku prawa lub rachunkowości);

- dobra znajomość komputera (pakietu Microsoft);

- rzetelność, dokładność, terminowość; samodzielność.

 

Mile widziane:

- doświadczenie pracy w księgowości;

- doświadczenie pracy na systemach ERP.

Przewidywana data zatrudnienia: 01.10.2016r.

Dokumenty: CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w pokoju F-26 lub na adres mailowy: administracjaatpraca.am.gdynia.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 22.09.2016 roku.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Rektor AMG
16.09.2016