referent ds aparatury

 

1 etat

Prorektorat ds. Nauki

 

- wykształcenie wyższe ;

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

- biegła obsługa komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych;

-umiejętność pracy w zespole;

-zdolności organizacyjne;

-zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu;

-otwartość, kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność

Dodatkowe informacje:

- znajomość zagadnień w zakresie zamówień publicznych i przetargów.

- zakres obowiązków administracyjnych, obejmie także wsparcie w  obszarze zagadnień dot. zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Dokumenty: CV, list motywacyjny, odpis dyplomu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) prosimy przesyłać na adres mailowy: pror1atam.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska w terminie do 24.09.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Prorektor ds Nauki
19.09.2016