ratownik wodny

1/2 et.

Administracja Obiektu nr 2

Wymagania kwalifikacyjne:

-umiejętność wykonywania zadań na danym stanowisku, umiejętność współpracy w grupie, sumienność, punktualność

-minimum średnie

-mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku

Przewidywana data zatrudnienia:01.10.2016r.  na 3-miesięczny okres próbny.

Dodatkowe informacje:praca zmianowa na Pływalni Krytej w dni robocze, soboty, niedziele i święta

Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w Administracji Obiektu nr 2, pok. Nr 137 lub w Recepcji Pływalni Al. Jana Pawła II/3 w godzinach 09:00-13:00 w terminie do 24.09.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Z-ca Kanclerza ds. ekonomiczno -gospodarczych
19.09.2016