samodzielny technik - 2 osoby

Katedra Nawigacji

1/2 etatu

Wymagania kwalifikacyjne:

- preferowane wykształcenie średnie o specjalności elektronika lub pokrewne,

- doświadczenie w serwisowaniu urządzeń elektronicznych,

- umiejętność pracy w zespole

- znajomość obsługi komputera i programów biurowych

- podstawowa znajomość języka angielskiego

Dodatkowe informacje:

- znajomość budowy i zasady działania urządzeń radionawigacyjnych takich jak: echosonda, GPS, AIS, Radar/ARPA

Przewidywana data zatrudnienia: październik 2016

Dokumenty (list motywacyjny, CV) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w terminie do 27.09.2016 roku w pokoju WN 211A.

Jednocześnie  informujemy  wszystkich  kandydatów,  że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dziekan wydziału Nawigacyjnego
21.09.2016