samodzielny referent Katedra Automatyki Okrętowej

 

pełen etat

 

Wymagania kwalifikacyjne:

-obsługa pakietu MS Office;

-znajomość systemów BASUS, PEN, POLON;

-analiza bazy danych;

- rozliczanie projektów badawczych;

-wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania;

-praktyka co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

 

Dokumenty: CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135) należy składać w Biurze Dziekana WE lub na adres mailowy: wedtatam.gdynia.pl w terminie do 06.10.2016r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dziekan Wydziału Elektrycznego
30.09.2016